Avaa.io taloyhtiösivut

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tarkoitus

Sopimusliitteen tarkoituksena on sopia soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelystä isännöintisopimuksessa sovittujen palveluiden tuottamiseksi. Sopimusliite täydentää allekirjoitettua isännöintisopimusta, ja se tulee voimaan 25.5.2018. Mikäli isännöintisopimuksen sopimusehdot ovat ristiriidassa tämän sopimusliitteen kanssa, sovelletaan tässä sopimusliitteessä sovittua.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjällä tarkoitetaan asunto-osakeyhtiötä ja käsittelijällä isännöintiyritystä.

Isännöintiyritys huolehtii rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisesta asunto-osakeyhtiön henkilötietojen käsittelyssä siinä määrin, kuin sovittujen palveluiden laatu ja laajuus edellyttävät. Isännöintiyritys huolehtii suorittamansa henkilötietojen käsittelyyn liittyvän, käsittelytoimia koskevan tietosuojaselosteen laatimisesta ja ylläpidosta.

Taloyhtiön hallitus vastaa siitä, että taloyhtiöllä olevien henkilötietojen käsittely on lainmukaista. Taloyhtiön hallitus myötävaikuttaa isännöintiyrityksen käsittelijätehtävien hoitamiseen (esimerkiksi oikeuksien toteuttaminen) ja saattaa havaitsemansa käsittelyn riskit viipymättä isännöintiyrityksen tietoon.

Käsiteltävät henkilötiedot

Isännöintiyrityksessä käsitellään seuraavia taloyhtiön keräämiä henkilötietoja ja rekisteröityjen ryhmiä:

Osakeluettelo

• Omistajan nimi ja postiosoite, luonnollisen henkilön syntymäaika, mahdollisen muun huoneiston hallintaoikeuden haltijan nimi

Asukasluettelo

• Asukkaan nimi, syntymäaika tai henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (mm. perintätoimi), osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, muut hallinnon hoidon kannalta välttämättömät henkilötiedot

Remonttirekisteri

• Osakkaan nimi, osoite, sähköpostisoite ja puhelinnumero, mahdollisen muun yhteyshenkilön vastaavat tiedot, työnsuorittajan (mm suunnittelija, urakoitsija, valvoja) nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Taloushallinto

• Osakkaan ja/tai maksajan nimi ja maksun yksilöintitiedot (mm maksun summa, viitetiedot maksun yksilöimiseksi) taloushallinnon maksuliikenteen reskontratiedoissa

Henkilötietojen käsittely ja palauttaminen

Isännöintiyritys käsittelee henkilötietoja vain isännöintisopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi ja sovittujen palveluiden tuottamiseksi huomioiden tämä sopimusliite sekä muut taloyhtiön hallituksen mahdolliset kirjallisesti toimittamat ohjeet. Isännöintiyritys käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja tämän sopimusliitteen mukaisesti. Isännöintiyrityksellä on oikeus mukauttaa henkilötietojen käsittely myöhemmin syntyvää vakiintunutta tietosuojalainsäädännön tulkintaa vastaavaksi kohtuullisen ajan kuluessa.

Isännöintipalveluiden laadun, luotettavuuden ja jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi henkilötietoja saatetaan käsitellä ISA tai muun vastaavan auditoinnin yhteydessä.

Palvelun päättyessä isännöintiyritys luovuttaa kaikki edellä mainitut henkilötiedot taloyhtiölle sekä poistaa tiedot huomioiden laista mahdollisesti seuraavat säilyttämisvelvollisuudet. Isännöintiyritys voi kuitenkin omien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esim. huolellisuusvelvoitteensa toteennäyttämiseksi) säilyttää henkilötietoja tämän jälkeen tarpeellisin osin.

Evästeet verkkosivuilla

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle tai päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Sivustomme käyttää Google Analytics -ohjelmistoa kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä, voidaksemme parantaa verkkopalveluidemme laatua. Ohjelmistot tallentavat käyttäytymistietoa kävijästä, esimerkiksi siitä, millä sivulla käyttäjä vierailee ja miten käyttäjä liikkuu sivustolla.

Kävijällä on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö.

Salassapito ja tietoturva

Isännöintiyritys varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt ja niitä luovutetaan vain henkilöille, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskea asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Isännöintiyritys toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten ohjeistaa henkilöstönsä ja huolehtii käyttämiensä järjestelmien tietoturvasta.

Alihankkijat ja henkilötietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle

Isännöintiyrityksellä on oikeus käyttää alihankkijoita (alikäsittelijöitä) henkilötietojen käsittelyssä. Alihankkija vastaa omassa toiminnassaan tietosuojan alaisten tietojen käsittelystä. Isännöintiyritys ei siirrä käsittelemiään henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus kustannuksellaan suorittaa auditointi arvioidakseen tämän liitteen mukaisten tietosuojavelvoitteiden täyttäminen ja henkilötietojen käsittelyssä noudatettava tietoturvan taso.

Rekisterinpitäjän avustaminen

Isännöintiyritys auttaa asunto-osakeyhtiötä rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisessa.

Vastuu

Kumpikin osapuoli vastaa kaikilta osin omista, mukaan lukien alihankkijoidensa toimista ja laiminlyönneistä.

Sopimusliitteen voimassaolo

Tämä sopimusliite on voimassa isännöintisopimuksen päättymisen jälkeen niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyyn liittyvän toiminnan loppuunsaattamiseksi, kuten sen ajan, joka on tarpeen henkilötietojen palauttamiseksi taloyhtiölle ja henkilötietojen poistamiseksi, tai kauemmin, mikäli soveltuva lainsäädäntö niin määrää.

Lähteet

Euroopan Unionin Tietosuoja-asetus (GDPR) 2016 lähteenä

Taloyhtiösivulle siirtyminen

Muistathan taloyhtiösi nimen? Tarvitset sitä kirjautuessasi taloyhtiösivulle. Jos et muista taloyhtiön nimeä, voit käyttää alla olevaa hakua.

Siirry taloyhtiösivuille

Taloyhtiöhaku

Etkö muista taloyhtiösi nimeä? Syötä alle etsimäsi taloyhtiön osoite, niin saat hakutuloksiin taloyhtiön virallisen nimen taloyhtiösivulle kirjautumista varten.

Asunto Oy Asemakaari
Asematie 2
Asunto Oy Hähkäjärvi
Asematie 8
Asunto Oy Hähkälehto
Meklarintie 4
Asunto Oy Järvelän Koivurinne
Tohinojantie 13
Asunto Oy Kärkölän Katriina
Korsutie 1
Asunto Oy Järvelän Kiviniitty
Korsutie 2
Asunto-osakeyhtiö Järvelän Kuusikko
Kuusikuja 4
Asunto Oy Kärkölän Koulukartano
Kenttätie 1
Asunto Oy Kärkölän Kuntokulma
Kansikkalantie 3
Asunto Oy Lepistönkulma
Kansikkalantie 1A
Asunto Oy Lepistönrinne
Kansikkalantie 1C
Asunto Oy Kärkölän Niittyrinne
Sammalistontie 10
Asunto Oy Kärkölän Niittyvilla
Sammalistontie 12
Asunto Oy Ojarinne
Kuusitie 11
Asunto Oy Ruohokenttä 2
Kirstintie 6
Asunto Oy Ruohokenttä 3
Raiskanojantie 1
Asunto Oy Ruukintie 6
Ruukintie 6
Asunto Oy Talvikkitie
Talvikkitie 1
Asunto Oy Väinölänkaski
Rinnetie 4
Asunto Oy Väinölänrinne
Rinnetie 2
Asunto Oy Wilhelmi
Laanintie 8-10
Asunto Oy Kärkölän Päiväkumpu
Männikkökuja 1 (Kärkölä)
Asunto Oy Kärkölän Päivärinne
Airasmäentie 3 (Kärkölä)
Asunto Oy Karenintie 6
Karenintie 6
Asunto Oy Lepistöntöyry
Kansikkalantie 1B
Asunto Oy Hähkäsalmi
Asematie 4
Asunto Oy Kivisoja
Kivisojantie 1
Asunto Oy Kärkölän Koivukuja
Antinpolku 1
Asunto Oy Koreakoivu
Antinpolku 4
As Oy Järvelän Koulutie 14
Kouluntie 14
Asunto Oy Kärkölän Kukonmäki
Sammalistontie 9
Asunto Oy Kulmakoivu
Antinpolku 2
Asunto Oy Kärkölän Lehtokulma
Virkatie 10
Asunto Oy Hähkäniementie
Tohinojantie 1
Asunto Oy Pihakulma
Virkatie 12
As Oy Lahden Kuhilaanpuisto
Kuhilaankatu 1
As Oy Lahden Rillikka
Rykmentinkatu 12
As Oy Selkätie
Ahtialan Selkätie 21
As Oy Ristimäen rivitalot
Ristimäenkatu 8
As Oy Kukkaketo
Kukkakatu 2-10
As Oy Kullankukkulankatu 2
Kullankukkulankatu 2
As Oy Lahden Hämeenkatu 3
Hämeenkatu 3
As Oy Lahden Puutarhatie 3
Satotie 3
Asunto Oy. Kauppakatu 12 Lahdessa
Karjalankatu 12
As Oy Lahden Hyrrä
Rykmentinkatu 10
As Oy Lahden Pormestari
Rullakatu 4
As Oy Tervatienkulma
Tervatie 2 A-D
As Oy Tervashonka
Tervatie 2 E-F
As Oy Tervasmänty
Tervatie 2 G-H
As Oy Lahden Paapuurinhovi
Paapuurinkatu 12
As Oy Lahden Villa Paavola
Laaksokatu 1
Saimaankatu 13
As Oy Kukkilantie 6
Vanhakukkilantie 6
As Oy Lahden Krossi
Rykmentinkatu 18
As Oy Lahden Vesijärvenpuisto
Tyyrpuurinkatu 5
As Oy Lahden Joutkulma
Aunenkatu 2
Asunto Oy Lahden Leinikki
Huvikatu 8
As Oy Hollolan Rakentajantie 4
Rakentajantie 4
As Oy Lahden Rantapuisto
Paapuurinkatu 14
As Oy Lahden Kouluportti
Mustamäenkatu 21
As Oy Lahden Paavolanhelmi
Laaksokatu 9
As Oy Lahden Tikkuri
Rykmentinkatu 16
Asunto Oy Tornannurkka
Rykmentinkatu 11
Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17
Rauhankatu 17
Asunto Oy Pälvipuisto
Sulakatu 1
Asunto Oy Joutpuisto
Aunenkatu 1
Asunto Oy Lahden Pajupilli
Pajurannankatu 3
As Oy Lahden Pyökki
Laaksokatu 22
As Oy Lahden Salava
Laaksokatu 24
Asunto Oy Vesijärvenkulma
Vesijärvenkatu 2
Asunto Oy Möysänkatu 11
Möysänkatu 11
Asunto Oy Naavaharju
Mäklöörinkatu 7
Asunto Oy Lahden Valkeakuulas
Laaksokatu 5
Asunto Oy Tervasmetsä
Tervatie 4 G-H
Asunto Oy Möysänharju
Sammuttajankatu 1
Asunto Oy Lahden Torna
Wolter Ramsayn Katu 3
Asunto Oy Palokunnantie 2-4
Palokunnantie 2-4
Asunto Oy Kangaskanerva
Kasakkamäentie 5
Asunto-oy Kasakkaniitty
Kasakkamäentie 11 ja 13
Asunto Oy Kangaskynnys
Kasakkamäentie 7
Asunto Oy Salpauspuisto
Kasakkamäentie 24
Asunto-oy Kasakkametsä
Satulakatu 1 ja 3
Asunto Oy Lahden Metsäkangas
Suitsikatu 2-4
Asunto Oy Lahden Männistönrinne
Suitsikatu 1 ja 3
Asunto Oy Suitsiharju
Suitsikatu 6
Asunto-oy Männistöntupa
Suitsikatu 5 ja 7
Asunto Oy Lahden Männistönkulma
Suitsikatu 9
Asunto Oy Kannuspuisto
Kannuskatu 1-5
Asunto Oy Kärpäsen Rakennus
Satulakatu 9
As Oy Ahtialan Pohjankatu 17
Pohjankatu 17
Asunto Oy Orimattilan Erkonkulma 1
Veteraanitie 4
Asunto Oy Nastolan Hietatie 12
Hietatie 12
Asunto Oy Kanervanlehti
Kauppatie 2
Asunto-osakeyhtiö Nastolan Kanervanhovi
Opintie 9
Asunto Oy Kanervanlukko
Kauppatie 4
Asunto Oy Kanervanvarsi
Opintie 11
Asunto Oy Erstan Kiesitie 2
Kiesitie 2
Asunto Oy Nastolan Käpylinna
Hollolantie 2
Asunto Oy Lahden Mäntykoti
Kivitaskunkuja 6
Västäräkinkuja 16
Asunto Oy Lekarinne
Lekatie 5
Asunto Oy Makasiinintie 10
Makasiinitie 10
Asunto Oy Nastolan Mäntykangas
Harjutie 11
Harjutie 13
Asunto Oy Nastonkangas
Harjutie 7
Asunto Oy Norbergintie 4
Norbergintie 4
Asunto Oy Norbergintie 8
Norbergintie 8
Asunto Oy Olleri
Asikkalantie 10
Asunto Oy Nastolan Pappilanrinne
Olkitie 4
Asunto Oy Rastaanpirtti
Laulurastaantie 13
Asunto Oy Nastolan Tapiontalo
Lepotie 1
Asunto Oy Nastolan Tapiontupa
Lepotie 3
Asunto Oy Nastolan Villähteen Helmi
Harakantie 3
Asunto Oy Nastolan Katajatie 3
Katajatie 3
Asunto Oy Artjärven Kotokaksikko
Salmelantie 26
Asunto Oy Lahden Upseeri
Upseerinkatu 1-5
Asunto Oy Suppalanmäki
Suppalantie 4
Asunto Oy Kalevanraitti
Kalevantie 7
Asunto Oy Kanervankangas
Kauppatie 1
Erstaan Väentuvat Asunto Oy
Villähteentie 452
Asunto Oy Nastolan Takojantie 1
Takojantie 1
Asunto Oy Jukolan Kakkonen
Jukolantie 4
Asunto Oy Artjärven rivitalo
Salmelantie 7
Asunto Oy Orimattilan Helinänpirtti
Kuismapolku 6
Asunto Oy Orimattilan Hepopuisto
Palojoentie 12
Asunto Oy Impilinnantie 6
Impilinnantie 6
Asunto Oy Joenrinne
Puistotie 15
Asunto Oy Orimattilan Joentörmä
Puistotie 17
Asunto Oy Orimattilan Jokelanpuisto
Kaitilantie 22
Koskitie 9
Asunto Oy Orimattila Jokivarsi
Niementie 28
Asunto Oy Karpalotie 3
Karpalotie 3
Asunto Oy Keskuskeidas
Koskipuisto 5
Asunto Oy Orimattilan Keskuslähde
Koskipuisto 3
Asunto Oy Koivukaari
Koivukaari 2
Asunto Oy Kotikoivu
Koulukuja 4
Asunto Oy Orimattilan Kotosatama
Lauttakuja 4
Asunto Oy Orimattilan Kotovalkama
Lauttakuja 2
Asunto Oy Orimattilan Kuohutie 4
Kuohutie 4
Asunto Oy Käkelänmäki
Käkeläntie 34
Asunto Oy Käkelänportti
Käkeläntie 31-33
Asunto Oy Kärrykulma
Kärrypolku 1
Asunto Oy Orimattilan Kärrypolku
Kärrypolku 2
Asunto Oy Orimattilan Kärrytie 12
Kärrytie 12
Asunto Oy Lemmenleisku
Lemmentie 18 B
Asunto Oy Lemmenpalo
Lemmentie 11
Asunto Oy Lemmentie 16
Lemmentie 16
Asunto Oy Orimattilan Lemmentuli
Lemmentie 20
Asunto Oy Lempelä
Lemmentie 4-6
Orimattilan Liikekulma Oy
Erkontie 20
Asunto Oy Orimattilan Louhela
Käkeläntie 4
Asunto Oy Orimattilan Lukkarinhovi
Kuntotie 6
Asunto Oy Lähdekuja 4
Lähdekuja 4
Asunto Oy Myllymäentie 4
Myllymäentie 4
Asunto Oy Orimattilan Myllypiha
Myllykuja 2
Asunto Oy Myllypolku 3
Myllypolku 3
Asunto Oy Mylläri I
Myllypellontie 2
Asunto Oy Mylläri III
Myllypellontie 6
Asunto Oy Myllärintie 3
Myllärintie 3
Asunto Oy Höröläntie
Höröläntie 6
Asunto Oy Tasankorivi
Antintie 2
Asunto Oy Orimattilan Nurrinpolku
Nurrinpolku 5
Asunto Oy Nurrintöyry
Kuntotie 3
Asunto Oy Orimattilan Nyplääjänkuja 2
Nyplääjänkuja 2
Asunto Oy Orimattilan Irmantie 5
Irmantie 5
Asunto Oy Ollin Luhti
Isännäntie 6-8
Asunto Oy Orionpelto 2
Oriontie 4
Asunto Oy Perintölä
Neulomotie 2
Asunto Oy Pitsipuisto
Pitsitie 6
Asunto Oy Orimattilan Pitsitie
Pitsitie 1
Asunto Oy Orimattilan Päivölä
Nyplääjänkuja 1
Asunto Oy Rantakoskelo
Rantatie 6
Asunto Oy Rantatien Lemmensilta
Rantatie 16
Asunto Oy Orimattilan Rauhanrinne
Rataskuja 4
Asunto Oy Sanomala
Kärrytie 18
Asunto Oy Sirpala
Koivukuja 1
Asunto Oy Orimattilan Säästömylly
Myllypolku 1
Kiinteistö Oy Orimattilan Torikulma
Orionaukio 4
Asunto Oy Orimattilan Tullintaus
Palojoentie 3
Asunto Oy Orimattilan Tähtipuisto
Orionkuja 2
Asunto Oy Tönnönpelto
Askolinintie 4
Asunto Oy Orimattilan Tönnönraitti
Askolinintie 7
Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry
Orionkuja 3
Asunto Oy Orimattilan Vesitorninpuisto
Koulutie 16
Vesitornintie 8
Asunto Oy Orimattilan Vesitornintie 6
Vesitornintie 6
As Oy Orimattilan Irmantie 7
Irmantie 7
Asunto Oy Orimattilan Kärrynpyörä
Kärrytie 24
Asunto Oy Lahden Eevankatu 2
Eevankatu 2
Asunto Oy Jalkarannan-Torni
Vuorisenkatu 3
As. Oy Leppäkatu 12-14
Leppäkatu 12-14
Asunto Oy Lahden Eevankatu 4
Eevankatu 4
Asunto Oy Hollolan Kujanhovi
Kirkkotie 53
Asunto Oy Kotirannanpuisto
Monontie 4
Asunto Oy Jalkarannan-Metsä
Kankolankatu 4
Asunto Oy Pohjankruunu
Venuskatu 2-4
Asunto Oy Lahden Ruoriniemenportti
Ruoriniemenkatu 2
Asunto Oy Lahden Kortepohja
Kortepohjankatu 2
Asunto Oy Lahden Purouomankatu 6
Purouomankatu 6
Asunto Oy Lahden Tapanilankuja 1
Tapanilankuja 1
Asunto Oy Katariinanhovi II
Aleksintie 7
Asunto Oy Honkapirtinkartano
Jalkarannanvanhatie 10
Asunto Oy Lahden Kytölänhovi
Veijalaisentie 27-29
Asunto Oy Tyrnimäki
Kylänalustankatu 2
Asunto Oy Nastolan Hiekkatie 17
Hiekkatie 17
Asunto Oy Orimattilan Viertokuja
Viertokuja 4
Asunto Oy Lahden Vahva-Jussin Silmu
Vahva-Jussin Lenkki 21
Asunto Oy Lahden Aamutähti
Venuskatu 1-3
Asunto Oy Hollolan Mäntyrinne
Kirkkotie 55
Asunto Oy Hollolan Saniaiskorventie
Saniaiskorventie 9
Asunto Oy Hollolan Lähteenpelto
Lähteenpellontie 2
As. Oy Lahden Kartanonherra
Kyösti Kallion katu 5
Asunto Oy Hollolan Tervaskanto
Tervatie 4
Asunto Oy Lahden Koneharju
Akselikatu 10
Asunto Oy Lahden Ruoriniemenheikki
Ruoriniemenkatu 1d
Asunto Oy Kärkölän Kallela
Kukonmäentie 15-17
Asunto Oy Järvelän Kivisilta
Korsutie 4
Asunto Oy Lahden Kankolankatu 8
Kankolankatu 8
As. Oy Pyökkirinne
Hedelmätarhantie 6
Asunto Oy Lahden Koneharju 2
Akselikatu 1
Asunto Oy Karjalankatu 21
Karjalankatu 21
Asunto Oy Lahden Akselikatu
Akselikatu 8
Sulje

Avaa.io Taloyhtiösivut

Kirjaudu sisään tästä


Uusi käyttäjä? Ohjeet käyttäjätilin luomiseen

1. Lataa applikaatio "Avaa.io" App Storesta tai Google Play kaupasta niin pääset luomaan uuden käyttäjätilin. Sovellus toimii myös selaimella osoitteessa: fi.avaa.io/overview

2. Syötä sähköpostiosoite, jota haluat käyttää sähköiseen asiointiin sekä omavalintainen salasana.

3. Tunnistaudu pankkitunnuksilla, jotta voimme varmistaa oikeutesi päästä käsiksi taloyhtiösi ja asuntosi tietoihin.

4. Etsi taloyhtiösi ja valitse se painamalla taloyhtiön nimeä.

5. Valitse ensin asuntosi tai muu tilasi mihin haet oikeuksia, jonka jälkeen valitse roolisi kyseiseen tilaan.

*Mikäli haet vain hallitusoikeuksia ilman tilayhteyttä, paina "Hallitusammattilainen".

6. Tarkista syöttämäsi tiedot ja valitse mikäli haluat jatkossa kaiken virallisen dokumentaation sähköpostiisi.

*Asetusten kautta voit muokata omia tietojasi myös jälkikäteen.

7. VALMISTA! Mikäli haluat hakeutua toiseen taloyhtiöön, toista toimenpiteet kohdasta 4. eteenpäin.

Katso kuvallinen ohje
Sulje