Taloyhtiösivulle

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tarkoitus

Sopimusliitteen tarkoituksena on sopia soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelystä isännöintisopimuksessa sovittujen palveluiden tuottamiseksi. Sopimusliite täydentää allekirjoitettua isännöintisopimusta, ja se tulee voimaan 25.5.2018. Mikäli isännöintisopimuksen sopimusehdot ovat ristiriidassa tämän sopimusliitteen kanssa, sovelletaan tässä sopimusliitteessä sovittua.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjällä tarkoitetaan asunto-osakeyhtiötä ja käsittelijällä isännöintiyritystä.

Isännöintiyritys huolehtii rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisesta asunto-osakeyhtiön henkilötietojen käsittelyssä siinä määrin, kuin sovittujen palveluiden laatu ja laajuus edellyttävät. Isännöintiyritys huolehtii suorittamansa henkilötietojen käsittelyyn liittyvän, käsittelytoimia koskevan tietosuojaselosteen laatimisesta ja ylläpidosta.

Taloyhtiön hallitus vastaa siitä, että taloyhtiöllä olevien henkilötietojen käsittely on lainmukaista. Taloyhtiön hallitus myötävaikuttaa isännöintiyrityksen käsittelijätehtävien hoitamiseen (esimerkiksi oikeuksien toteuttaminen) ja saattaa havaitsemansa käsittelyn riskit viipymättä isännöintiyrityksen tietoon.

Käsiteltävät henkilötiedot

Isännöintiyrityksessä käsitellään seuraavia taloyhtiön keräämiä henkilötietoja ja rekisteröityjen ryhmiä:

Osakeluettelo

• Omistajan nimi ja postiosoite, luonnollisen henkilön syntymäaika, mahdollisen muun huoneiston hallintaoikeuden haltijan nimi

Asukasluettelo

• Asukkaan nimi, syntymäaika tai henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (mm. perintätoimi), osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, muut hallinnon hoidon kannalta välttämättömät henkilötiedot

Remonttirekisteri

• Osakkaan nimi, osoite, sähköpostisoite ja puhelinnumero, mahdollisen muun yhteyshenkilön vastaavat tiedot, työnsuorittajan (mm suunnittelija, urakoitsija, valvoja) nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Taloushallinto

• Osakkaan ja/tai maksajan nimi ja maksun yksilöintitiedot (mm maksun summa, viitetiedot maksun yksilöimiseksi) taloushallinnon maksuliikenteen reskontratiedoissa

Henkilötietojen käsittely ja palauttaminen

Isännöintiyritys käsittelee henkilötietoja vain isännöintisopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi ja sovittujen palveluiden tuottamiseksi huomioiden tämä sopimusliite sekä muut taloyhtiön hallituksen mahdolliset kirjallisesti toimittamat ohjeet. Isännöintiyritys käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja tämän sopimusliitteen mukaisesti. Isännöintiyrityksellä on oikeus mukauttaa henkilötietojen käsittely myöhemmin syntyvää vakiintunutta tietosuojalainsäädännön tulkintaa vastaavaksi kohtuullisen ajan kuluessa.

Isännöintipalveluiden laadun, luotettavuuden ja jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi henkilötietoja saatetaan käsitellä ISA tai muun vastaavan auditoinnin yhteydessä.

Palvelun päättyessä isännöintiyritys luovuttaa kaikki edellä mainitut henkilötiedot taloyhtiölle sekä poistaa tiedot huomioiden laista mahdollisesti seuraavat säilyttämisvelvollisuudet. Isännöintiyritys voi kuitenkin omien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esim. huolellisuusvelvoitteensa toteennäyttämiseksi) säilyttää henkilötietoja tämän jälkeen tarpeellisin osin.

Evästeet verkkosivuilla

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle tai päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Sivustomme käyttää Google Analytics -ohjelmistoa kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä, voidaksemme parantaa verkkopalveluidemme laatua. Ohjelmistot tallentavat käyttäytymistietoa kävijästä, esimerkiksi siitä, millä sivulla käyttäjä vierailee ja miten käyttäjä liikkuu sivustolla.

Kävijällä on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö.

Salassapito ja tietoturva

Isännöintiyritys varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt ja niitä luovutetaan vain henkilöille, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskea asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Isännöintiyritys toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten ohjeistaa henkilöstönsä ja huolehtii käyttämiensä järjestelmien tietoturvasta.

Alihankkijat ja henkilötietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle

Isännöintiyrityksellä on oikeus käyttää alihankkijoita (alikäsittelijöitä) henkilötietojen käsittelyssä. Alihankkija vastaa omassa toiminnassaan tietosuojan alaisten tietojen käsittelystä. Isännöintiyritys ei siirrä käsittelemiään henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus kustannuksellaan suorittaa auditointi arvioidakseen tämän liitteen mukaisten tietosuojavelvoitteiden täyttäminen ja henkilötietojen käsittelyssä noudatettava tietoturvan taso.

Rekisterinpitäjän avustaminen

Isännöintiyritys auttaa asunto-osakeyhtiötä rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisessa.

Vastuu

Kumpikin osapuoli vastaa kaikilta osin omista, mukaan lukien alihankkijoidensa toimista ja laiminlyönneistä.

Sopimusliitteen voimassaolo

Tämä sopimusliite on voimassa isännöintisopimuksen päättymisen jälkeen niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyyn liittyvän toiminnan loppuunsaattamiseksi, kuten sen ajan, joka on tarpeen henkilötietojen palauttamiseksi taloyhtiölle ja henkilötietojen poistamiseksi, tai kauemmin, mikäli soveltuva lainsäädäntö niin määrää.

Lähteet

Euroopan Unionin Tietosuoja-asetus (GDPR) 2016 lähteenä

Taloyhtiösivulle siirtyminen

Muistathan taloyhtiösi nimen? Tarvitset sitä kirjautuessasi taloyhtiösivulle. Jos et muista taloyhtiön nimeä, voit käyttää alla olevaa hakua.

Siirry taloyhtiösivuille

Taloyhtiöhaku

Etkö muista taloyhtiösi nimeä? Syötä alle etsimäsi taloyhtiön osoite, niin saat hakutuloksiin taloyhtiön virallisen nimen taloyhtiösivulle kirjautumista varten.

Asunto Oy Asemakaari
Asematie 2
Asunto Oy Hähkäjärvi
Asematie 8
Asunto Oy Hähkälehto
Meklarintie 4
Asunto Oy Järvelän Koivurinne
Tohinojantie 13
Asunto Oy Kärkölän Katriina
Korsutie 1
Asunto Oy Järvelän Kiviniitty
Korsutie 2
Asunto-osakeyhtiö Järvelän Kuusikko
Kuusikuja 4
Asunto Oy Kärkölän Koulukartano
Kenttätie 1
Asunto Oy Kärkölän Kuntokulma
Kansikkalantie 3
Asunto Oy Lepistönkulma
Kansikkalantie 1A
Asunto Oy Lepistönrinne
Kansikkalantie 1C
Asunto Oy Kärkölän Niittyrinne
Sammalistontie 10
Asunto Oy Kärkölän Niittyvilla
Sammalistontie 12
Asunto Oy Ojarinne
Kuusitie 11
Asunto Oy Ruohokenttä 2
Kirstintie 6
Asunto Oy Ruohokenttä 3
Raiskanojantie 1
Asunto Oy Ruukintie 6
Ruukintie 6
Asunto Oy Talvikkitie
Talvikkitie 1
Asunto Oy Väinölänkaski
Rinnetie 4
Asunto Oy Väinölänrinne
Rinnetie 2
Asunto Oy Wilhelmi
Laanintie 8-10
Asunto Oy Kärkölän Päiväkumpu
Männikkökuja 1 (Kärkölä)
Asunto Oy Kärkölän Päivärinne
Airasmäentie 3 (Kärkölä)
Asunto Oy Karenintie 6
Karenintie 6
Asunto Oy Lepistöntöyry
Kansikkalantie 1B
Asunto Oy Hähkäsalmi
Asematie 4
Asunto Oy Kivisoja
Kivisojantie 1
Asunto Oy Kärkölän Koivukuja
Antinpolku 1
Asunto Oy Koreakoivu
Antinpolku 4
As Oy Järvelän Koulutie 14
Kouluntie 14
Asunto Oy Kärkölän Kukonmäki
Sammalistontie 9
Asunto Oy Kulmakoivu
Antinpolku 2
Asunto Oy Kärkölän Lehtokulma
Virkatie 10
Asunto Oy Rohtola
Kouluntie 9
Asunto Oy Hähkäniementie
Tohinojantie 1
Asunto Oy Pihakulma
Virkatie 12
As Oy Lahden Kuhilaanpuisto
Kuhilaankatu 1
As Oy Lahden Rillikka
Rykmentinkatu 12
As Oy Selkätie
Ahtialan Selkätie 21
As Oy Ristimäen rivitalot
Ristimäenkatu 8
As Oy Kukkaketo
Kukkakatu 2-10
As Oy Kullankukkulankatu 2
Kullankukkulankatu 2
As Oy Lahden Hämeenkatu 3
Hämeenkatu 3
As Oy Lahden Puutarhatie 3
Satotie 3
Asunto Oy. Kauppakatu 12 Lahdessa
Karjalankatu 12
As Oy Lahden Hyrrä
Rykmentinkatu 10
As Oy Lahden Pormestari
Rullakatu 4
As Oy Tervatienkulma
Tervatie 2 A-D
As Oy Tervashonka
Tervatie 2 E-F
As Oy Tervasmänty
Tervatie 2 G-H
As Oy Lahden Sinivuokko
Alahanganpolku 2
As Oy Lahden Paapuurinhovi
Paapuurinkatu 12
As Oy Lahden Villa Paavola
Laaksokatu 1
Saimaankatu 13
As Oy Kukkilantie 6
Vanhakukkilantie 6
As Oy Lahden Krossi
Rykmentinkatu 18
Asunto Oy Lahden Pajuranta
Pajurannankatu 12
As Oy Lahden Vesijärvenpuisto
Tyyrpuurinkatu 5
As Oy Lahden Joutkulma
Aunenkatu 2
Asunto Oy Lahden Leinikki
Huvikatu 8
As Oy Lahden Katrilli
Vanhanladonkatu 4
As Oy Hollolan Rakentajantie 4
Rakentajantie 4
As Oy Lahden Rantapuisto
Paapuurinkatu 14
As Oy Lahden Kouluportti
Mustamäenkatu 21
As Oy Lahden Paavolanhelmi
Laaksokatu 9
As Oy Lahden Tikkuri
Rykmentinkatu 16
Asunto Oy Tornannurkka
Rykmentinkatu 11
As Oy Lahden Reimarinranta
Ruoriniemenkatu 28
Asunto Oy Merrasrivi
Kevätkatu 22
Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17
Rauhankatu 17
Kiintö Oy Hollolan Keskuskatu 8
Keskuskatu 8
Asunto Oy Pälvipuisto
Sulakatu 1
Asunto Oy Kuhilaankatu 6
Kuhilaankatu 6
Asunto Oy Joutpuisto
Aunenkatu 1
Asunto Oy Pekonrivi
Eeronkatu 3-5
Asunto Oy Lahden Pajupilli
Pajurannankatu 3
As Oy Lahden Pyökki
Laaksokatu 22
As Oy Lahden Salava
Laaksokatu 24
Ruoriniemen Parkki
Ruoriniemenkatu 25
As. Oy Lahden Joutsenlampi
Hietapellonkatu 15
Asunto Oy Aleksinhovi
Aleksintie 4
Asunto Oy Vesijärvenkulma
Vesijärvenkatu 2
Asunto Oy Möysänkatu 11
Möysänkatu 11
Asunto Oy Lahden Vihdinpuisto
Vihdinkatu 8 ja 10
Asunto Oy Aitanparsi
Aittapellonkatu 6
Asunto Oy Naavaharju
Mäklöörinkatu 7
Asunto Oy Lahden Lankarulla
Wolter Ramsayn Katu 1
Asunto Oy Lahden Hietapellonkatu 9
Hietapellonkatu 9
Asunto Oy Lahden Valkeakuulas
Laaksokatu 5
Asunto Oy Tervasmetsä
Tervatie 4 G-H
As Oy Lahden Pioni
Ryylinkatu 2
Asunto Oy Möysänharju
Sammuttajankatu 1
Asunto Oy Lahden Torna
Wolter Ramsayn Katu 3
As. Oy Lahden Kymintien Helmi
Kymintie 4
Asunto Oy Palokunnantie 2-4
Palokunnantie 2-4
Asunto Oy Kangaskanerva
Kasakkamäentie 5
Asunto-oy Kasakkaniitty
Kasakkamäentie 11 ja 13
Asunto Oy Kangaskynnys
Kasakkamäentie 7
Asunto Oy Salpauspuisto
Kasakkamäentie 24
Asunto-oy Kasakkametsä
Satulakatu 1 ja 3
Asunto Oy Lahden Metsäkangas
Suitsikatu 2-4
Asunto Oy Lahden Männistönrinne
Suitsikatu 1 ja 3
Asunto Oy Suitsiharju
Suitsikatu 6
Asunto-oy Männistöntupa
Suitsikatu 5 ja 7
Asunto Oy Lahden Männistönkulma
Suitsikatu 9
Asunto Oy Kannuspuisto
Kannuskatu 1-5
Asunto Oy Kärpäsen Rakennus
Satulakatu 9
Asunto Oy Lahden Upseerinpuisto
Kasarmikatu 9
As Oy Ahtialan Pohjankatu 17
Pohjankatu 17
Asunto Oy Orimattilan Erkonkulma 1
Veteraanitie 4
Asunto Oy Nastolan Hietatie 12
Hietatie 12
Asunto Oy Kanervanlehti
Kauppatie 2
Asunto-osakeyhtiö Nastolan Kanervanhovi
Opintie 9
Asunto Oy Kanervanlukko
Kauppatie 4
Asunto Oy Hollolan Mäntyrinne
Kirkkotie 55
Asunto Oy Kanervanvarsi
Opintie 11
Asunto Oy Erstan Kiesitie 2
Kiesitie 2
Asunto Oy Nastolan Käpylinna
Hollolantie 2
Asunto Oy Lahden Mäntykoti
Kivitaskunkuja 6
Västäräkinkuja 16
Asunto Oy Lekarinne
Lekatie 5
Asunto Oy Makasiinintie 10
Makasiinitie 10
Asunto Oy Nastolan Mäntykangas
Harjutie 11
Harjutie 13
Asunto Oy Nastonkangas
Harjutie 7
Asunto Oy Norbergintie 4
Norbergintie 4
Asunto Oy Norbergintie 8
Norbergintie 8
Asunto Oy Olleri
Asikkalantie 10
Asunto Oy Nastolan Pappilanrinne
Olkitie 4
Asunto Oy Rastaanpirtti
Laulurastaantie 13
Asunto Oy Suntiontie 11
Suntiontie 11
Asunto Oy Nastolan Takojanpolku
Takojantie 5
Asunto Oy Takojanraitti
Takojantie 7
Asunto Oy Nastolan Tapiontalo
Lepotie 1
Asunto Oy Nastolan Tapiontupa
Lepotie 3
Asunto Oy Nastolan Villähteen Helmi
Harakantie 3
Asunto Oy Nastolan Katajatie 3
Katajatie 3
Asunto Oy Artjärven Kotokaksikko
Salmelantie 26
Asunto Oy Aleksinhovi
Aleksintie 4
Asunto Oy Lahden Upseeri
Upseerinkatu 1-5
Asunto Oy Kukkasharju
Kukkastie 13
Asunto Oy Suppalanmäki
Suppalantie 4
Asunto Oy Kalevanraitti
Kalevantie 7
Asunto Oy Kanervankangas
Kauppatie 1
Asunto Oy Tavoitelaakso
Puutarhatie 20
Asunto Oy Onnenlaakso
Puutarhatie 24
Asunto Oy Laaksorinne
Puutarhatie 22
Erstaan Väentuvat Asunto Oy
Villähteentie 452
Asunto Oy Nastolan Takojantie 1
Takojantie 1
Asunto Oy Jukolan Kakkonen
Jukolantie 4
Asunto Oy Artjärven rivitalo
Salmelantie 7
Asunto Oy Orimattilan Helinänpirtti
Kuismapolku 6
Asunto Oy Orimattilan Hepopuisto
Palojoentie 12
Asunto Oy Impilinnantie 6
Impilinnantie 6
Asunto Oy Joenrinne
Puistotie 15
Asunto Oy Orimattilan Joentörmä
Puistotie 17
Asunto Oy Orimattilan Jokelanpuisto
Kaitilantie 22
Koskitie 9
Asunto Oy Orimattila Jokivarsi
Niementie 28
As. Oy Orimattilan Joukahaisen Safiiri
Heikkiläntie 2A
As. Oy Orimattilan Joukahaisen Timantti
Heikkiläntie 2B
Asunto Oy Juurela
Pitsitie 3
Asunto Oy Karpalotie 3
Karpalotie 3
Asunto Oy Keskuskeidas
Koskipuisto 5
Asunto Oy Orimattilan Keskuslähde
Koskipuisto 3
Asunto Oy Koivukaari
Koivukaari 2
Asunto Oy Kotikoivu
Koulukuja 4
Asunto Oy Orimattilan Kotosatama
Lauttakuja 4
Asunto Oy Orimattilan Kotovalkama
Lauttakuja 2
Kiinteistö Oy Keskuspalvelu
Käkeläntie 11
Asunto Oy Orimattilan Kuohutie 4
Kuohutie 4
Asunto Oy Kuusilinna
Pitsitie 7
Asunto Oy Käkelänmäki
Käkeläntie 34
Asunto Oy Käkelänportti
Käkeläntie 31-33
Asunto Oy Käkeläntie 18
Käkeläntie 18
Asunto Oy Kärrykulma
Kärrypolku 1
Asunto Oy Orimattilan Kärrypolku
Kärrypolku 2
Asunto Oy Orimattilan Kärrytie 12
Kärrytie 12
Asunto Oy Lemmenleisku
Lemmentie 18 B
Asunto Oy Lemmenpalo
Lemmentie 11
Asunto Oy Lemmentie 16
Lemmentie 16
Asunto Oy Orimattilan Lemmentuli
Lemmentie 20
Asunto Oy Lempelä
Lemmentie 4-6
Orimattilan Liikekulma Oy
Erkontie 20
Asunto Oy Linnanpuisto
Heinämaantie 14
Asunto Oy Orimattilan Louhela
Käkeläntie 4
Asunto Oy Orimattilan Lukkarinhovi
Kuntotie 6
Asunto Oy Lähdekuja 4
Lähdekuja 4
Asunto Oy Myllykumpu
Niementie 10
Asunto Oy Myllymäentie 4
Myllymäentie 4
Asunto Oy Orimattilan Myllypiha
Myllykuja 2
Asunto Oy Myllypolku 3
Myllypolku 3
Asunto Oy Myllypolku 5
Myllypolku 5
Asunto Oy Mylläri I
Myllypellontie 2
Asunto Oy Mylläri III
Myllypellontie 6
Asunto Oy Myllärintie 3
Myllärintie 3
Asunto Oy Höröläntie
Höröläntie 6
Kiinteistö Oy Myrskylän Liikekeskus
Virastotie 3
Asunto Oy Myrskylän Myrskymatti
Kumismäentie 34
Asunto Oy Myrskylän Oikopolku 2
Oikopolku 2
Asunto Oy Myrskylän Tasankokulma
Poikkitie 1
Asunto Oy Tasankorivi
Antintie 2
Asunto Oy Orimattilan Nurrinpolku
Nurrinpolku 5
Asunto Oy Nurrintöyry
Kuntotie 3
Asunto Oy Orimattilan Nyplääjänkuja 2
Nyplääjänkuja 2
Asunto Oy Orimattilan Irmantie 5
Irmantie 5
Asunto Oy Ollin Luhti
Isännäntie 6-8
Asunto Oy Orionpelto 2
Oriontie 4
Asunto Oy Pellontaus
Palojoentie 3
Asunto Oy Perintölä
Neulomotie 2
Asunto Oy Pitsipuisto
Pitsitie 6
Asunto Oy Orimattilan Pitsitie
Pitsitie 1
Asunto Oy Orimattilan Päivölä
Nyplääjänkuja 1
Asunto Oy Rantakoskelo
Rantatie 6
Asunto Oy Rantakuikka
Rantatie 10
Asunto Oy Rantatien Lemmensilta
Rantatie 16
Asunto Oy Rauhakorsu
Rataskuja 1
Asunto Oy Orimattilan Rauhanrinne
Rataskuja 4
Asunto Oy Sanomala
Kärrytie 18
Asunto Oy Savukivi
Elotie 4
Asunto Oy Sinisorsa
Rantatie 12
Asunto Oy Sirpala
Koivukuja 1
Asunto Oy Suopursutie 2
Suopursutie 2
Asunto Oy Orimattilan Säästömylly
Myllypolku 1
Kiinteistö Oy Orimattilan Torikulma
Orionaukio 4
Asunto Oy Tullinjussi
Tullintie 4
Asunto Oy Orimattilan Tullintaus
Palojoentie 3
Asunto Oy Orimattilan Tähtipuisto
Orionkuja 2
Asunto Oy Tönnönpelto
Askolinintie 4
Asunto Oy Orimattilan Tönnönraitti
Askolinintie 7
Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry
Orionkuja 3
Asunto Oy Orimattilan Vesitorninpuisto
Koulutie 16
Vesitornintie 8
Asunto Oy Orimattilan Vesitornintie 6
Vesitornintie 6
As Oy Orimattilan Käkeläntie 16
Lemmentie 8 B
Asunto Oy Tönnöntöyry
Askolinintie 5
As Oy Orimattilan Irmantie 7
Irmantie 7
Asunto Oy Orimattilan Kärrynpyörä
Kärrytie 24
Sulje